Hebrew Text: Letter to Jonathan Pollard by Rav Shmuel Yaniv
Justice4JPnews - August 24, 2009

מכתב מהרב שמואל יניב ליהונתן פולארד

 

בס"ד  כ"ב אב התשס"ט

           

לאחינו גואל ישראל,יהונתן פולארד:

בלב הומה אהבה,  כלביאה המבקשת את טובת בניה, בהתלהבות רבה,

 אני רושם לך מילים אלו.

אני מביט בך, כעל ענק המעניק את הגאולה לעמינו מאיום סדאם סרטן השטן.

כל מבוגר וילד בישראל ובעולם היהודי, מכיר ומוקיר בזאת את גבורתך העצומה.

מעלתך היא מדהימה. מנהיגים יעלו ואחרים ירדו, אבל זכרך לא ימוש מהלב מדור לדור, עד בוא הגואל, ובייחוד שמעשיך נעשו בטהרה ובאהבה, והיו בעוצמה של מסירות נפש.

 משער אני כי קשה לך ביותר לחיות בכלא בהשפלה בהיותך צדיק, ובמשפט אזרחי אמריקאי גזרו עליך קלון.  אבל דע לך אחינו הדגול, כי המשפט האלוקי הוא קוטבי, ובו  יבוא הצדק ביחס למעלותיך, עליך נאמר: "עליונים למטה ותחתונים למעלה".

 נראה שאין ביד המכתב הזה ואחרים, להקל מעליך את העוול הנורא באכזריותו.

אתה שהצלת   דנים אותך כפושע?!

אתה הוא שצריך היה לקבל פרס נובל לשלום, מדוע גורמים לך לנבול?!

 תתעצם יהונתן הגיבור והצדיק ברוח גדולה לחזקנו, שכן עיני כל נשואות אליך, ולכן אנו מתפללים עליך בכל בתי הכנסיות. גם אותנו משפיל ביותר מאסרך, ובייחוד שאנו רואים ושומעים איזה נפש זכה ואצילה לך, שאתה עוד היום דן אותנו לכף זכות למרות אוזלת ידינו, ובכל דרך אתה מבקש את טובתנו...

 מאחל אני לך אחי הנפלא, לזכות להגיע לחירות ולגאולה השלימה בבריאות טובה, ונזכה במהרה לראותך שב לציון ברינה.

                             באהבה גדולה ובציפייה לישועה

                                           יניב שמואל

----------

אודות המחבר

 

הרב שמואל יניב , גבעת שמואל, הוא אחד החוקרים הראשונים בעולם שזכו לחשוף את הקודים המוצפנים בתורה, וממצאיו פורסמו ב-16 ספרים, אותם כתב לאורך 30 שנה. (www.rav-yaniv.org)